Sigurnost viličara

Zašto uložiti u sustav za sigurnost viličara?

Sustavi za sigurnost viličara su ozbiljno ulaganje i kao takve ih je potrebno temeljito razmotriti prije donošenja odluke o njihovom korištenju.

Postoji nekoliko opcija i razina kako se takav sustav može uvesti u poslovanje. Osim toga moguće ga je uvoditi kao sve obuhvatno rješenje ili u fazama. Ne postoji jednoznačni odgovor na pitanje koji je pravi pristup. Puno je faktora koji na to utječu a neki od njih su:

 • Trenutno stanje u proizvodnom / skladišnom prostoru
 • Prometna infrastruktura i pravila koja su trenutno u funkciji
 • Korporativna kultura i način na koji se ona provodi
 • Sezonalnost poslovanja i fluktuacija radnika
 • Ljudski kapaciteti za provođenje projekta
 • Financijske mogućnosti

Ono što je važno naglasiti na početku je da se radi o sustavu koji, iako na prvi pogled ne izgleda tako, značajno utječe na cijeli niz poslovnih procesa, rizika, troškova i na krajnji rezultat i profitabilnost operacija u cjelini.

Iz iskustva je očito da djelatnici na različitim pozicijama unutar organizacije imaju različiti pogled na ovaj problem i svatko ga gleda iz druge perspektive.

Klikni za detalje:

Izazovi:             

 • Skladište je opasno mjesto iz puno razloga
 • Puno je ljudi i opreme u pokretu. Teške stvari se dižu, spuštaju i prevoze
 • Osobe koje se kreću po skladištu, oprema ili roba koja je nepropisno ostavljena na mjestima koja za to nisu predviđena
 • Ograničeno vidno polje, slaba rasvjeta, nepregledni mrtvi kutovi
 • Pritisak i zahtjevi s jedne strane za brzo i točno izvršavanje zadataka s druge strane odgovornost za potencijalne štete, nesreće i zastoje u operacijama

Koristi:

 • Automatizacija sigurnosnih procedura
 • Zvučna i svjetlosna signalizacija na druge sudionike ili opasne zone
 • Automatsko smanjivanje brzine kod približavanja drugim vozilima i pješacima
 • Automatska kontrola brzine u opasnim zonama
 • Svijest da i drugi vozači i radnici u skladištu koriste isti sustav upozorenja i da su svjesni njegove blizine
 • Sve ovo značajno olakšava svakodnevni rad u skladištu

Izazovi:

 • Puno robe, opreme i vozila u pokretu
 • Nepregledni mrtvi kutovi
 • Gotovo nečujna električno pokretana vozila koja se kreču relativno velikim brzinama
 • Potreba da se dio poslova komisioniranja, preslagivanja ili kontrole robe odvija unutar regala ili na mjestima koja nisu pregledna
 • Vozači koji se žure ili se ne drže pravila i/ili ograničenja brzine

Koristi:

 • Upozorenje na vozila u blizini (vibracija i zvuk)
 • Upozorenje za vozače na prisutnost osoba
 • Automatsko prilagođavanje brzine vozila kod ulaska u opasnu zonu oko osobe
 • Ukupno značajno sigurnije radno mjesto

Izazovi:           

 • Voditi jedno skladište je izazov, imati pod kontrolom više njih je ozbiljan poduhvat jer nije moguće biti fizički prisutan na svim lokacijama
 • Veličine objekata, vrsta roba koje se skladište ili kojima se manipulira su različite, organizacija po objektima može odstupati
 • Kašnjenje podataka i efikasna usporedba gotovo da nisu mogući bez sustava koji bi to radio objektivno, sustavno, neovisno i u realnom vremenu

Koristi:

 • Jednostavan pregled operativnih podataka o načinu korištenja opreme i opasnim situacijama u skladištima
 • Lagana usporedba između pojedinih lokacija, tipova i proizvođača opreme
 • Podaci prikupljeni na objektivni način u realnom vremenu
 • Olakšano planiranje budžeta za održavanje vozila i skladišta
 • Olakšana nabava nove ili zamjene neiskorištene ili neispravne opreme
 • Daje putokaz prema daljnjim unapređenjima poslovnih procesa i podlogu za buduća ulaganja u opremu i objekte

Izazovi:          

 • Operativno uskladiti sve komponente sustava nije jednostavan posao, operativni i financijski podaci dobivaju se s odgodom a posao se radi i odluke se donose u realnom vremenu.

Koristi:

 • Imati ažurne i objektivne podatke o načinu i frekvenciji korištenja opreme, broju potencijalno opasnih situacija koje su se dogodile i o broju nesreća u skladištu omogućuje bolje planiranje, brže reakcije i brže i sigurnije donošenje relevantnih odluka temeljenih na stvarnim podacima prikupljenim u realnom vremenu.

Izazovi:          

 • Produktivnosti i efikasnosti svakog pojedinačnog utovara ili istovara su mjesta na kojima se radi razlika. Voditelj operacija želi da se viličari keču što brže i da se poslovi završavaju. Iz njegove perspektive svako usporavanje procesa ili pojedinačne operacije je loše.

Koristi:  

 • Jednako kao u gradskom prometu za ukupni rezultat puno je značajnije da se poslovi rade glatko bez zastoja, nezgoda i nesreća. Tada se može postići optimalna iskoristivost resursa.
 • Izbjegavanje nesreća ključno je za glatki tok operacija puno više nego brzo izvršenje neke pojedinačne radnje.
 • Prepoznati najsavjesnije radnike i najbolju opremu i vozila daje mogućnost za bolje raspoređivanje poslova posebno onih kod kojih je potrebna posebna pažnja
 • U situaciji velike fluktuacije vozača viličara ili kod čestih ili značajnih sezonskih odstupanja u broju operativnog osoblja daje mogućnost za brzo prepoznavanje kvalitetnih ili s druge strane opasnih pojedinaca i priliku za pravovremene korektivne mjere

Izazovi:

 • Odgovoran je za troškove i štetu u skladištu iako ima mali ili nikakav utjecaj na operativno korištenje objekta
 • Udarci u ključnu infrastrukturu: vrata, instalacije, nosive elemente regala, itd., svakodnevna su pojava a često ostaju ne prijavljeni
 • Potraga za potencijalno opasnim oštećenjima i njihovo saniranje predstavljaju svakodnevni izazov i veliki trošak
 • Ne prepoznata kritična oštećenja mogu rezultirati katastrofalnim ishodima ako se na vrijeme ne saniraju

Koristi:

 • Prijava udaraca u realnom vremenu omogućuje promptnu analizu, procjenu i popravak

Izazovi:

 • Troškovi redovnog održavanja vozila koja su u funkciji često u dvije smjene po 16 sati dnevno nije jednostavan zadatak, a kada se tome dodaju još i troškovi zbog ne adekvatnog rukovanja, udaraca u objekte i opremu unutar skladišta te sudare i prevrtanja vozila stvari postaju zanimljive.
 • Dodatni izazov predstavlja i potreba da vozila u svakom trenutku osim puke ispravnosti moraju biti i čista i ugodna za rad.

Koristi:

 • Smanjiti broj zamalo izbjegnutih nesreća, s time znatno ograničiti i mogućnost udara u objekte ili sudara s drugim vozilima, ljudima ili opremom u skladištu.
 • Prepoznati opremu koja se manje koristi i utvrditi razloge zbog čega je radnici izbjegavaju. (oštećenja, neudobnost, nečistoća, neispravnost).
 • Prepoznavanje štetnih događaja i jasno utvrđivanje odgovornosti za oštećenja vozila i imovine.

Izazovi:

 • Često podcijenjena funkcija koja se na prvu obično doživljava isključivo kroz dodatni trošak koji predstavljaju ulaganja u sigurnosne sustave. Ipak na duge staze osigurava dobar glas i smanjuje rizike za tvrtku i djelatnike te čini radnu okolinu ugodnom i sigurnom za rad.
 • Manje nezgode često se zanemaruju i ne prijavljuju a za malo izbjegnute nesreće ne prijavljuju se gotovo nikada. Dio situacija podložan je osobnoj procjeni da li se radilo o potencijalno opasnoj situaciji ili nije.
 • Prijave ozljeda često su zakašnjele, iskrivljene i podložne osobnim interpretacijama događaja.

Koristi:

 • Kada znamo mjesta na kojima su za malo izbjegnute nesreće znamo i gdje je bitno obratiti pažnju i poduzeti mjere kako se prava nesreća ne bi dogodila.
 • Izbjegavanje i smanjivanje broja za malo izbjegnutih nesreća radikalno smanjuje broj nesreća na radu koje se stvarno dogode
 • Opasne situacije i one koje su rezultirale ne željenim događajima zabilježene su u sustavu objektivno i u realnom vremenu.
 • Sigurno radno mjesto rezultira većom produktivnošću.

Izazovi:

 • Privlačenje i zadržavanje djelatnika sve je veći izazov ozbiljnim tvrtkama. Ali jednako tako i prepoznavanje onih koji ne poštuju pravila i predstavljaju opasnost za tvrtku, imovinu i ostale djelatnike nije jednostavan zadatak.

Koristi:

 • Dio pravila za sigurnu vožnju već je ugrađen u sustav vozila što skraćuje vrijeme obuke, smanjuje mogućnost pogrešaka i ovisnost o posebnim vještinama vozača.
 • Radno mjesto koje je sigurno i na kojem se poštuju pravila lakše je popuniti.
 • S opremom koja je sigurna, čista i funkcionalna lakše je zadržati radnike.

Izazovi:

 • Nepredviđene situacije, nesreće i štete u operativnom poslovanju odvlače pažnju uprave odstrateških i razvojnih pitanja
 • Ne planirani troškovi ili veliki planirani izdaci za popravke, štetu i odštete partnerima i djelatnicima utiču na dobit i efikasnost a ponekad u ekstremnim slučajevima i na imidž tvrtke

Koristi:

 • Glatko, sigurno i predvidljivo operativno poslovanje značajna je pomoć u planiranju budućih operacija i razvoja poslovanja

Ovisno o veličini tvrtke ista osoba može pokrivati više nabrojanih funkcija ili može biti nekoliko osoba ili cijele službe koje se koje se bave pojedinim poslom.

viličar

Što određuje cijenu sustava za sigurnost viličara?

Ima puno elemenata koji određuju cijenu sustava za zaštitu i sigurnost viličara.

Neki od njih su tehničke prirode:

  • Rad u uvjetima s velikim rasponom temperatura od -35 do +55
  • Rad u vlažnim uvjetima ili na otvorenom
  • Robusnost i otpornost na vibracije, prašinu i svakodnevno korištenje opreme
  • Mogućnost instalacije na razne tipove vozila

Drugi su uvjetovani funkcijama uređaja:

  • Precizno i brzo određivanje udaljenosti između većeg broja uređaja
  • Prijava radnika
  • Detekcija vibracija, udaraca i stanja vozila
  • Vizualna i zvučna notifikacija
  • Komunikacija s raznim tipovima vozila i slanje adekvatnih signala za ograničavanje brzine
  • Obrada podataka i donošenje odluka u realnom vremenu
  • Komunikacijski modul za slanje prikupljenih podataka
  • Ugrađene SIM kartice za komunikaciju

Treća grupa su troškovi prikupljanja, obrade, skladištenja i vizualizacije podataka:

  • Cijena prijenosa podataka,
  • Cloud infrastruktura – software,
  • Skladištenje i sigurnost podataka -software i hardware,
  • Održavanje korisničkih računa za pristup podacima,
  • Održavanje, razvoj i unapređenje sustava,
  • Softverske licence za platformu i alate koje je potrebno koristiti.

Četvrta važna stavka kod razmatranja cijene i mogućnosti ustava je dostupnost podrške i servisa na lokacijama gdje tvrtka posluje.

Ukupno radi se o složenom sustavu koji mora funkcionirati u izazovnim uvjetima te sve ove komponente sudjeluju u krajnjoj cijeni sustava.

Zaključci

Svaka tvrtka donosi svoje odluke i traži rješenja koja se najbolje uklapaju u njihovo poslovanje i korporativna pravila ipak nekoliko je jasnih zaključaka i preporuka koja se mogu izvući iz svega navedenog.

Rješenje mora biti: 

  • Jednostavno za implementaciju i ugradnju
  • Modularno i prilagodljivo
  • Neovisno o tipovima i dobavljačima opreme
  • Robusno i sigurno za korištenje
  • Imati osiguranu podršku i servis na svim tržištima gdje tvrtka posluje
  • Nadogradivo sa funkcionalnostima koje se planira koristiti u budućnosti

Potencijalne dodatne funkcionalnosti:

  • Sigurnost pješaka,
  • Sigurnosne zone,
  • Upravljanje vratima,
  • Sigurnost u miješanim zonama gdje se kreču osobe bez lokacijskih tagova
  • Sigurnost oko strojeva, kranova ili na utovarnim rampama
  • Lociranje vozila, opreme i osoba unutar objekata

Primjena sustava sigurnosti mora biti provedena kroz cijelo logističko poslovanje ali i šire od toga kako bi se iskoristili svi benefiti koje ono pruža.

Što je organizacija veća to su i potencijalni benefiti očitiji i značajniji u ukupnom iznosu.

Jedan komentar

 1. I am really impressed with your writing skills and also with the layout on your blog.

  Is this a paid theme or did you modify it yourself? Either way keep up the
  nice quality writing, it’s rare to see a great blog like this
  one nowadays.

Komentiraj

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)